۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱
تاریخ : يکشنبه 26 آذر 1396
کد 25

بازدید هیئت اتیوپیایی از شرکت موتورسازان

بازدید هیئت اتیوپیایی از شرکت موتورسازان
يک هيئت تجاري از بزرگترين هولدينگ کشور آفريقائي اتيوپي ، با هماهنگي مهندس خاکپور ، سفير جمهوري اسلامي ايران در اتيوپي ، به منظور بازديد از خطوط توليد گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و ارزيابي مراودات و تعاملات صنعتي و اقتصادي ، وارد مجتمع تراکتورسازي در تبريز شده و از شرکتها و کارخانجات مستقر در اين مجتمع از جمله شرکت موتورسازان   بازديد به عمل آوردند .