۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱
تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397
کد 27

راه اندازی سیستم جدید ردیابی محصول و قطعات

راه اندازی سیستم جدید ردیابی محصول و قطعات
در راستای جایگزینی سیستم دستی شماره زنی قطعات موتور باسیستم دستگاه های لیزری در خطوط میل لنگ و بدنه و خط مونتاژ اصلی موتور ، سیستم حکاکی و ردیابی به منظور کنترل گردش محصول و مواد توسط امور فناوری اطلاعات راه اندازی گردید.