۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱
تاریخ : سه شنبه 6 آذر 1397
کد 29

انتخاب موتورسازان به عنوان صادرکننده نمونه استانی

نتخاب موتورسازان به عنوان صادرکننده نمونه استانی
بيست وچهارمين همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور ، پنجشنبه اول آذرماه در تبریز برگزار شد. این همایش ملی با حضور مسئولان ارشد اقتصادی و فعالان بخش خصوصی عرصه تجارت و تولید و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالن همایشهای پتروشیمی تبریز برگزار شد و نقش دیپلماسی اقتصادی در حمایت از کالای ایرانی ، حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی محور این همایش اقتصادی بود. در بیانیه پایانی بیست و چهارمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ، شرکت کنندگان بر بسیج امکانات برای رسیدن به رشد پایدار ، پایش و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و تجارت ، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و اشتغالزا و تدوین استراتژی مناسب و کارآمد برای دیپلماسی اقتصادی تاکید کردند. در پایان از شرکتهای نمونه استان نیز تجلیل به عمل آمدو موتورسازان نیز به عنوان صادر کننده نمونه استان انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.