۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

احد دیبازر کاظمی

Email: a.dibazar@motorsazan.ir
سمت سازمانی:مدير طرحهاي توسعه

  • 04134245845
  • http://motorsazan.ir/PChart/77/19/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید