واحد سازمانی
نام کارمند :سعيد نام خانوادگی:همت‌زاده
سمت سازمانی :مدير مهندسي صنايع شماره تماس :04134252444
Email: s.hemmatzadeh@motorsazan.ir
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :