محصولات جدید
قطرسیلندر: 91/4 میلیمتر ( 3/6 اینچ )
کورس پیستون: 127 میلیمتر ( 5 اینچ )
تعداد سیلندر: 3 سیلندر خطی
ظرفیت حجمی: 2/5 لیتر (152/7 مترمکعب )
سیستم ورودی هوا : تنفس طبیعی
سیستم احتراق : پاشش مستقیم
نسبت تراکم : 18/5:1
جهت چرخش : در جهت عقربه های ساعت دید از جلو موتور
سیستم خنک کاری : بوسیله آب
وزن تقریبی : 210 کیلو گرم
ابعاد کلی :
طول : 616/7 میلیمتر
عرض : 509 میلیمتر
ارتفاع : 798 میلیمتر

M3.153

Diesel Engine

32 kW at 2250 rpm

کاربرد : کشاورزی-ژنراتور-صنعتي

 
قطرسیلندر: 100 میلیمتر
کورس پیستون: 127 میلیمتر
تعداد سیلندر: 4 سیلندر خطی
ظرفیت حجمی: 3/99 لیتر
سیستم ورودی هوا : توربوشارژ و خنک کن هوا به هوا
سیستم احتراق : پاشش مستقیم
نسبت تراکم : 17/5:1
جهت چرخش : در جهت عقربه های ساعت دید از جلو موتور
وزن تقریبی : 380 کیلو گرم
ابعاد کلی :
طول : 720 میلیمتر
عرض : 550 میلیمتر
ارتفاع : 980 میلیمتر
سیستم برقی : 24 و 12 ولتی
تهویه محفظه لگنی : مجهز به سیستم تهویه محفظه میل لنگ ( PCV )
جذب قدرت فرعی : توسط پولی میل لنگ با آداپتور پولی انتخابی و یا P.T.O دنده ای از طریق چرخنده های سیستم تایمینگ

MTI440D-99AD

Diesel Engine

74 kW at 2200 rpm

کاربرد : کشاورزی-ژنراتور-صنعتي

 
قطرسیلندر: 100 میلیمتر
کورس پیستون: 127 میلیمتر
تعداد سیلندر: 6 سیلندر خطی
ظرفیت حجمی: 5/99 لیتر
سیستم ورودی هوا : توربوشارژ
سیستم احتراق : پاشش مستقیم
نسبت تراکم : 17/5:1
جهت چرخش : در جهت عقربه های ساعت دید از جلو موتور
وزن تقریبی : 570 کیلو گرم
ابعاد کلی :
طول : 860 میلیمتر
عرض : 600 میلیمتر
ارتفاع : 1070 میلیمتر
سیستم برقی : 24 ولتی
جذب قدرت فرعی : توسط پولی میل لنگ با آداپتور پولی انتخابی و یا P.T.O دنده ای از طریق چرخنده های سیستم تایمینگ

MTI660D-150AD

Diesel Engine

112.5 kW at 2200 rpm

کاربرد : کشاورزی-ژنراتور-صنعتي

 
شماره فنی موتور : JE 493 ZLQ4
تعداد سيلندر : 4 سیلندر
حجم موتور : cc 2800
توان روی دور : rpm 3400 kw 80
گشتاور روی دور : rpm 2000 Nm 260
مصرف سوخت : gr/kwh 216

JE 493 ZLQ4

cc 2800

80 kW / 3400 rpm

کاربرد : خودرو