محصولات شرکت موتورسازان بستن پنجره
File selectionheader3.jpg
تعداد سلیندر : 3 سلیندر خطی
سیکل : چهارزمانه
سیستم ورودی هوا : تنفس طبیعی
ظرفیت حجمی : 2.5 لیتر
قطر سیلندر : 91.4 میلیمتر
کورس پیستون : 127 میلیمتر
نسبت تراکم : 18.5:1
جهت چرخش : در جهت چرخش عقربه های ساعت ، دید از جلوی موتور
ترتیب احتراق : 2 و 3 و 1
ظرفیت سیستم روغن کاری : 6 لیتر
ظرفیت سیستم خنک کاری ( شامل رادیاتور ) : 11 لیتر
وزن خشک موتور : 344 کیلوگرم
وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات آن : 361 کیلوگرم

3.152

موتور ژنراتور

20.8 kW at 1500 rpm