محصولات شرکت موتورسازان بستن پنجره
File selectionheader3.jpg
تعداد سلیندر : 4 سلیندر خطی
سیکل : چهارزمانه
سیستم ورودی هوا : تنفس طبیعی
ظرفیت حجمی : 3.861 لیتر
قطر سیلندر : 98.4 میلیمتر
کورس پیستون : 127 میلیمتر
نسبت تراکم : 16:1
جهت چرخش : در جهت چرخش عقربه های ساعت ، دید از جلوی موتور
ترتیب احتراق : 2 و 4 و 3 و 1
ظرفیت سیستم روغن کاری : 8 لیتر
ظرفیت سیستم خنک کاری ( شامل رادیاتور ) : 15 لیتر
وزن خشک موتور : 434 کیلوگرم
وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات آن : 457 کیلوگرم

4.236G

موتور ژنراتور

42 kW at 1500 rpm