محصولات شرکت موتورسازان بستن پنجره
File selectionheader1.jpg
قطرسیلندر: 98/4 میلیمتر
کورس پیستون: 127 میلیمتر
تعداد سیلندر: 4 سیلندر خطی
ظرفیت حجمی: 3/86 لیتر
سیستم ورودی هوا : تنفس طبیعی
سیستم احتراق : پاشش مستقیم
نسبت تراکم : 16:1
جهت چرخش : در جهت عقربه های ساعت دید از جلو موتور
وزن تقریبی : 261 کیلو گرم
ابعاد کلی :
طول : 709/9 میلیمتر
عرض : 491/4 میلیمتر
ارتفاع : 813/2 میلیمتر
سیستم برقی : 12 ولتی
جذب قدرت فرعی : توسط پولی میل لنگ با آداپتور پولی انتخابی و یا P.T.O دنده ای از طریق چرخدنده های سیستم تایمینگ

4.236 Forklift

Diesel Engine

93 kW at 2600 rpm