محصولات شرکت موتورسازان بستن پنجره
File selectionheader4.jpg
قطر سیلندر : 98.4 میلی متر ( 3.874 اینج )
کورس پیستون : 127 میلی متر ( 5 اینج )
ظرفیت حجمی : 3.86 لیتر
سیستم ورودی هوا : تنفس طبیعی
سیستم احتراق : پاشش مستقیم سوخت
نسبت تراکم : 16:1
جهت چرخش : در جهت چرخش عقربه های ساعت ، دید از جلوی موتور
سیستم خنک کاری : بوسیله آب

4.236

Vehicle Engine

61 kW at 2800 rpm