محصولات شرکت موتورسازان بستن پنجره
File selectionheader3.jpg
تعداد سلیندر : 4 سلیندر خطی
سیکل : چهارزمانه
سیستم ورودی هوا : توربو شارژردار
سیستم خنک کاری : آب خنک
ظرفیت حجمی : 3.99 لیتر
قطر سیلندر : 100 میلیمتر
کورس پیستون : 127 میلیمتر
نسبت تراکم : 17.5:1
جهت چرخش : در جهت چرخش عقربه های ساعت ، دید از جلوی موتور
ترتیب احتراق : 2 و 4 و 3 و 1
ظرفیت سیستم روغن کاری : 7.5 لیتر
ظرفیت سیستم خنک کاری ( شامل رادیاتور ) : 16 لیتر
وزن خشک موتور : 435 کیلوگرم
وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات آن : 458 کیلوگرم

MT440C TG1

موتور ژنراتور

56 kW at 1500 rpm