محصولات شرکت موتورسازان بستن پنجره
File selectionheader3.jpg
تعداد سلیندر : 4 سلیندر خطی
سیکل : چهارزمانه
سیستم ورودی هوا : توربو شارژردار و اینترکولر
ظرفیت حجمی : 3.99 لیتر
قطر سیلندر : 100 میلیمتر
کورس پیستون : 127 میلیمتر
نسبت تراکم : 17.5:1
جهت چرخش : در جهت چرخش عقربه های ساعت ، دید از جلوی موتور
ترتیب احتراق : 2 و 4 و 3 و 1
ظرفیت سیستم روغن کاری : 8 لیتر
ظرفیت سیستم خنک کاری ( شامل رادیاتور ) : 22 لیتر
وزن خشک موتور : 650 کیلوگرم
وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات آن : 679 کیلوگرم

MTI440C-100GD

موتور ژنراتور

72 kW at 1500 rpm