۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱
تاریخ : دوشنبه 16 اسفند 1395
کد 18

راه اندازی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (PM)

در راستای تکمیل سیستم ERP شرکت موتورسازان ، با تلاش و همت پرسنل واحد IT سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (PM) در شرکت موتورسازان راه اندازی شد. این نرم افزار با استفاده از آخرین تکنولوژی مهندسی نرم افزار تولید شده است.