۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱
تاریخ : يکشنبه 26 آذر 1396
کد 24

افتتاح خطوط جدید مونتاژ موتورهای دیزلی 3 و 6 سیلندر

خطوط جدید مونتاژ موتورهای دیزلی 3 و 6 سیلندر در شرکت موتورسازان در سال 1396 افتتاح گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت.
خطوط جدید مونتاژ موتورهای دیزلی 3 و 6 سیلندر در شرکت موتورسازان در سال 1396 افتتاح گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت.