۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

محمود قليزاده

Email: m.gholizadeh.new@motorsazan.ir
سمت سازمانی:معاونت برنامه ريزي و بازرگاني

  • 04134245821
  • http://motorsazan.ir/PChart/77/11/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید