۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

ميرعلي اصغر مفيد

Email: mofid@motorsazan.ir
سمت سازمانی:مدير تحقيق و توسعه و آزمایشگاه

  • 04134245993
  • http://motorsazan.ir/PChart/77/14/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید