۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

فرهاد عبدی

Email: f.abdi@motorsazan.ir
سمت سازمانی:مدير مهندسی ساخت و تامین

  • 04134245885
  • http://motorsazan.ir/PChart/77/15/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید