۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

سيدكاظم‌ باغبان‌ اسگنداني‌

Email: ghaemi@motorsazan.ir
سمت سازمانی:مدير نگهداري ، تعميرات و انرژي

  • 0413424603
  • http://motorsazan.ir/PChart/77/18/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید