۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

مجيد تقي‌پور

Email: m.taghipour@motorsazan.ir
سمت سازمانی:مدير مونتاژ و تست

  • 04134246034
  • http://motorsazan.ir/PChart/77/22/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید