۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

بهمن پردل

Email: b.pordel@motorsazan.ir
سمت سازمانی:مدير تامين قطعات توليدي

  • 04134255862
  • http://motorsazan.ir/PChart/77/24/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید