۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

سید مهدی لشکرپور


سمت سازمانی:مدير تحقيق و توسعه و آزمایشگاه

  • 04134245993
  • http://motorsazan.ir/PChart/77/43/