۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

امور فروش

                                                  مدير بازاريابي ،فروش و صادرات
                                                            
                                                               فرهاد عبدی
                                                          تلفن:04134252662  
           
                                                          فاكس:04134252664
                                                    پيغام:f.abdi@motorsazan.ir

رئيس واحد فروش و صادرات        رئيس واحد خدمات پس از فروش                   رئيس واحد صادرات
                                                           
  امیرمسعود پارچه باف                          مجيد محمدپورشكوهي                    امیرمسعود پارچه باف
  تلفن:04134245976                           تلفن:04134255860                      تلفن:04134249697
  فاكس:04134252664                        فاكس:04134252664                   فاكس:04134252664
پيغام: Sale@motorsazan.ir       پيغام:complain@motorsazan.ir        پيغام:export@motorsazan.ir        

سرپرست فروش محصولات                  سرپرست فروش قطعات
                                    
     علي ادريس تبريز                                  پيمان فاكرباهر
    تلفن:04134245976                          تلفن:04134252663
    فاكس:04134252664                       فاكس:04134252664
پيغام:a.edris@motorsazan.ir           پيغام:p.f.baher@motorsazan.ir