۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

فعاليت هاي تحقيقاتي مرتبط با طراحي قطعات

اقدامات دراين گروه عبارتند از:  طراحي قطعه ، تحليل مهندسي و در نهايت آماده سازي نقشه قطعات اعم از قطعات موتور يا ساير تجهيزات اين واحد آمادگي ارائه خدمات طراحي ، تحليل و نقشه كشي به ساير شركتها را دارا ميباشد و اطلاعات در نهايت بصورت يك پكيچ آماده دراختيار شركت ها قرار ميگيرد.

نمونه اي از اقدامات واحد طراحي:
 
 فهرست فعاليت هاي واحد طراحي  امور تحقيقات مهندسي در زمينه طراحي و مدلسازي و تهيه نقشه جهت پروژه هاي تحقيقاتي
ليست قطعات مهم  مونتاژي + نقشه

(ASSEMBLY) 

مدل + نقشه

(PART) 

نوع موتور 

منيفلد دود توربو بغل براي دو نوع توربو GT20  منيفلد دود توربو بالا براي دو نوع توربو TB25 مجموعه هد فيلتر روغن چدني- بدنه سيلندر

10 23 MT4-244

منيفلد دود - منيفلدهوا - تيوب و لوله سيخ روغن

10 7 T4-248 EXTRA

پايه WASTE GATE 

- 6 T4-248

پايه WASTE GATE -  محفظه ترموستات

- 5 MT4-244 EXTRA 

            مجموعه كاور سرسيلندر - پولي ميل لنگ مجموعه لوله هاي سوخت و روغن

7 8 MTI4-244
  1 - T4-248 STAGE1

 منيفلدهوا - سرسيلندر

- 3 Ti CNG
  - 1 MTV4-244
  1 2 4-236 LPG
پيستون - 1 4-248 NG
پيستون 1 6 4-236 NG

قطعه و مجموعه هد فيلتر روغن دو قلو

1 1 MT6.366

    مجموعهPCV  شامل 8  قطعه- تايمينگ كيس چدني  اسبك چپ - اسبك راست

1 8 6.60 TR

مجموعه  PCV  شامل 8  قطعه 

1 8 6.60 HP

 تايمينگ كيس چدني  -  سرسيلندر

- 2 M3.153
114 33 81 جمع
 
نمونه اي ازساير فعاليت هاي واحد طراحي  در زمينه پروژه هاي تحقيقاتي مشكلات توليد - استقرار سيستمهاي توليدي و ...
شبيه سازي و ارائه طرح بهينه سرسيلندر موتور تحقيقاتي 236-4  با استاندارد EURO 2  در قسمت محل و زاويه قرار گيري انژكتور با توجه به ساير متغير ها ( انژكتور - پيستون ) همراه با  نقشه ساخت 
مدل سازي  و سطح سازي سرسيلندر موتور تحقيقاتي 4/236CNG  با استاندارد EURO 2 در قسمت راهگاه هاي  دود و  هوا و سوپاپ ها بمنظور طراحي اطاقك احتراق سر پيستون   
مدل سازي و ارائه نقشه ساخت اطاق احتراق سر پيستون  مورد استفاده در پروژه تحقيقاتي  4.236CNG  با استاندارد EURO2 در 5  حالت  مختلف

مدل سازي و ارائه نقشه ساخت مجموعه MIXER  مورد استفاده در پروژه تحقيقاتي  4/236CNG    با استاندارد EURO2  شامل 9  قطعه 

محاسبه نسبت تراكم دقيق با طرح محفظه احتراق درپروژه موتورi4-248 NG   و ارائه نقشه آن با شبيه سازي و انجام محاسبات لازم   

محاسبه نسبت تراكم دقيق با طرح محفظه احتراق درپروژه موتورi4-236 NG   و ارائه نقشه آن با شبيه سازي و انجام محاسبات لازم   

شبيه سازي نرم افزاري و انجام محاسبات لازم جهت تهيه نقشه جديد سرسيلندربا مهندسي معكوس درپروژه موتورجديد M3-153   

بررسي و تاييديه در مورد انتخاب مواد آلياژ منيفلد هاي دود موتور STAGE II  

بررسي و كار بر روي اسبكهاي موتور 6.60  (مورد استفاده در اكثر موتورها ) به منظور رفع نقيصه روغن رساني به سر اسبكها با تغيير در طرح پروفيل آن در قسمت كانال روغن رساني و تست آنها بر روي  موتور و نظارت بر ساخت و تست و نهايي نمودن آنها
اقدام در مورد رفع ايراد تايمينگ كيس چدني موتورهاي 6.60 مبني بر نشت روغن و طراحي و نقشه سازي قطعه جديد با تبديل طرح آلومينيومي به چدني به شماره فني 6TR23486 جهت رفع عيب مربوطه 
اقدام در مورد مهندسي معكوس و ساخت داخل نمودن قطعه PCV و رفع ايرادات مربوط به مونتاژ و طراحي در نمونه خارجي و طراحي 2 مجموعه  براي موتورهاي 4 سيلندر و 6 سيلندر با تهيه و ارائه مدلهاي لازم و نقشه هاي مربوطه و نظارت بر ساخت آنها
بررسي و اعلام نظر و رفع مشكل در تيم بررسي مشكلات پيستون و رينگ موتورهاي توليدي 248-4 و 236-4 كمپاني فدرال مغول و كلبن اشميت كه باعث ازدياد BLOW BY و ازدياد آمار برگشتي گرديده بود
بررسي و انتخاب نرم افزار و اقدام در مورد استقرار سيستم شبيه سازي ديناميكي و انجام تحليلهاي استاتيكي و ديناميكي و سيالاتي با نرم افزارهاي Solid works , Cosmos works ,cosmos flow works ,Motion works و...
 
ليست قطعات مدلسازي و نقشه سازي شده مربوط به موتورهاي توليدي توسط واحد طراحي امور تحقيقات مهندسي 
  تعداد OPTION در نقشهدر نقشهدر نقشهدر نقشهدر نقشه تعداد كل مدل و يا اسمبلي بهمراه نقشه نوع موتور ردیف
276 58 6-60 1
47 135Ti 2
39 4-40 LT 3
4 4-248 4
8 4-236 5
5 3-152 6
5 13 4-41 7
30 200 RENAULT C4 & D41 8
276 161 جمع بدون احتساب  رنو و 4.41 
311 374 جمع با احتساب رنو و 4.41
 
تحليل فشار سيال برای طرح هد فيلتر روغن در محيط نرم افزار FLUENT مدل سه بعدی طرح جديد هد فيلتر روغن پروﮊه موتور شش سيلندر MT6. 366

تحليل سرعت جريان سيال برای طرح هد فيلتر روغن در محيط نرم افزار FLUENT

تحليل تنش به روش المان محدود برای طرح هد فيلتر روغن در محيط نرم افزار CosmosWorks

منيفولد دود طرح جديد موتور MT4-244 Stage 2 با توربو شارژرGT20 به شماره فني 4TR23523

منيفولد دود طرح جديد موتور MT4-244 Stage 2 با توربو شارژرTB25 به شماره فني 4TR23459

تحليل جريان سيال درون منيفولد دود موتور MT4-244 Stage 2 با توربو شارژرGT20 در نرم افزار CosmosFlowWorks

تحليل جريان سيال درون منيفولد دود موتور MT4-244 Stage 2 با توربو شارژرTB25 در نرم افزار CosmosFlowWorks

 

سرعت گاز در دهانه خروجی منيفولد

Goal Name

Unit Value

Averaged Value

درصد کاهش سطح دهانه

درصد افزايش سرعت

4TR23523(GT20)

[m/s]

143.7028376

143.8050181

30%

40%

4TR23459(TB25)

[m/s]

143.7028376

143.8050181