۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

رویدادهای مهم و سمینارها

1345

     تصويب طرح موتورسازان

1359

    تاسيس کارگاه ابزارسازي وابزار تيزکني

1365

    افتتاح خط ماشين کاري GP1

1366

    تفکيک شرکت تراکتورسازي ايران

1369

    افتتاح خط ماشين کاري GP2,GP3

1370

    افتتاح خط ماشين کاري ميل لنگ

1370

    تشکيل گروه ساخت ماشين الات وتجهيزات

1370

    تاريخ اولين صادرات

1371

    نصب وراه اندازي اولين ماشين ساخت گروه ماشين الات

1371

    افتتاح خط ماشين کاري ميل بادامک

1372

    نصب وراه اندازي خط مونتاز موتور در کشور ليبي

1372

    افتتاح کارگاه ماشينکاري قطعات موتورهاي 6و3سيلندر (ماندلي)

1372

    نصب وراه اندازي خط مونتاز موتورهاي سواري در شرکت فرافن

1375

    اخذ گواهي استاندارد ايزو 9002 ازدو مؤسسه بين المللي

1375

    توليد اولين موتور گازسوز  در داخل كشور

1376

    شروع توليد موتورهاي سري 1000وفيزر

1377

    توليد اولين موتور خودرو

1379

    موفقيت در مناقصه صدور 3000دستگاه موتور به سوريه

1380

    نيل به بالاترين امار توليد ، فروش ، صادرات وسود عملکرد از ابتداي تآسيس شرکت

1380

    اخذ گواهينامه ايزو 14000

1381

    نيل به بالاترين ميزان توليد ، فروش ، صادرات وسود عملکرد براي دومين سال متوالي

1381

    افتتاح خط مونتاز وتست موتور خودروهاي سنگين (رنو)

1381

    اخذ گواهينامه 18000 OHSAS
1381

    انجام موفقيت آميز اولين پروژه تحقيقاتي در زمينه كاهش آلايندگي موتور تا حد استاندارد EURO I

1381     نيل به بالاترين ميزان توليد ، فروش ، صادرات و سود عملکرد براي دومين سال متوالي

1382

    عرضه سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران
1382     نيل به بالاترين ميزان توليد ، فروش ، صادرات وسود عملکرد براي سومين سال متوالي
1383

    حضور موفق در فرآيند جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني و دريافت گواهي تعهد به تعالي سازماني

1383

    اجراي موفقيت آميز كاهش آلايندگي موتورهاي خودرو تا حد استاندارد EURO II و دريافت گواهي از موسسه IDIDA اسپانيا

1383      دريافت گواهينامه استاندارد بين المللي ISO9001:2000 از موسسه RWTUV
1383      نيل به بالاترين ميزان توليد ، فروش ، صادرات وسود عملکرد براي چهارمين سال متوالي
1383      موفقيت مجدد در مناقصه صدور 4000 دستگاه موتور به سوريه
1384      انتخاب پروژه كاهش آلايندگي موتور 236/4 تا حد استاندارد EURO II بعنوان پروژه تحقيقاتي برتر كشور
1384

     حضور موفق در فرآيند جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني و دريافت تقديرنامه براي تعالي سازماني

1384

      ارتقاء گواهينامه ISO14000 از ويرايش 1996 به 2004 .

1384

      افزايش سرمايه شركت به 120 ميليارد ريال

1384

      اخذ گواهينامه استاندارد ISO/TS 16949:2002 از مؤسسه RWTUV .

1384

      نيل به بالاترين ميزان توليد ، فروش ، صادرات وسود عملکرد براي پنجمين سال متوالي

1385

      توليد اولين موتور كشاورزي با آلايندگي STAGE II در داخل كشور تحت عنوان سبز

1385

      نيل به بالاترين ميزان توليد ، فروش، صادرات وسود عملکرد براي ششمين سال متوالي

1386  دستيابي به ركورد توليد 33000
1387  راه اندازي سيستم رديابي محصول
1388  
1389     صادركننده نمونه
1390     توليد موتور گازسوز
1391  توليد موتور با برچسب انرژي B
1392    توليد موتور نمونه سنگين
1393     راه اندازي خط مونتاژ و تست موتور ديزلي خودرو