۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

موتورسازان

                                                                                                                              
 
  معرفي اختصاري شركت :
 
     شركت موتورسازان بعنوان بزرگترين توليد كننده موتورهاي ديزلي كشور با در اختيار داشتن امكانات و تجهيزات لازم  در ساخت انواع موتورهاي سه ، چهار و شش سيلندر با كاربردهاي مختلف             كشاورزي ، خودرويي ، صنعتي ، ماشين آلات راه سازي و …فعاليت نموده وتامين كننده بخش اعظم نياز واحدهاي صنعتي كشور به نيروي محركه بشمار مي آيد.
    اطلاعات مربوط به عملكرد شركت موتورسازان طي سالهاي اخير حكايت ازكسب نتايج مطلوب در زمينه هاي مختلف و بهبود شاخصهاي كليدي عملكرد دارد. كسب ركورد در زمينه آمار توليد و             فروش انواع موتورهاي ديزلي و قطعات وابسته با آن و همچنين افزايش تيراژ توليد موتورهاي سه و  شش با استاندارد آلايندگي و توان بالاتر، دستاوردهاي قابل توجه شركت محسوب مي‌گردد .
   بكارگيري روش هاي نوين مديريتي از جمله ترويج و استقرار نظام مديريت استراتژيك، سيستمهاي مديريت كيفيت و زيست محيطي و مهمتر ازهمه توجه به جايگاه ويژه منابع انساني و توسعه            مشاركت و انگيزش آنها در كنار توجه به   مصالح تمامي ذينفعان شركت از جمله عوامل موفقيت‌هاي اين شركت بشمارميرود.
   ديدگاه حاكم در شركت موتورسازان بر اين اساس استوار است كه ايجاد توازن و توجه به مصالح همه ذينفعان بويژه  مشتريان، كاركنان و جامعه ، در بلند مدت موفقيت پوياي شركت درساير              زمينه‌ها،ازجمله افزايش فروش و سودآوري  شركت را در پي خواهد داشت. 
   اين شركت از سال 1391 استقرار سيستمهاي برگرفته از تكنيكهاي توليد ناب از قبيل نظام مشاركت و پيشنهادها ، حلقه هاي كيفيت و گروههاي بهبود ، كانبان قطعات را جهت همسويي با روند     جهاني و ايجاد ارزش براي مشتري و ساير ذينفعان شركت آغاز نموده است.
 
  تاريخچه مختصر شركت : 
 
      شركت موتورسازان بعنوان يكي از پروژه هاي طرح مجتمع تراكتور سازي ايران بمنظور تامين موتورهاي موردنياز شركت تراكتورسازي ايران احداث گرديد و پس از آن در راستاي سياست كوچك سازي      صنايع , از شركت مادر تفكيك و در  سال 1371 پروانه بهره برداري مستقل تحت عنوان "شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران" را دريافت نمود.
    درسال 1386 براساس سياستهاي اقتصادي كشور براساس اصل 44 قانون اساسي اين شركت در سازمان بورس اوراق بهادر تهران بعنوان شركت سهامي عام پذيرفته شد. كه هم اكنون بيش       از 83/6 درصد سهام آن متعلق به شركت تراكتورسازي ايران و 16/4 درصد متعلق به كاركنان و سهامداران جزء ميباشد.
    اين شركت از بدو شروع مستقل فعاليت خود استراتژي حفظ رهبري بازار داخلي در بخش موتورهاي كشاورزي را در كنار استراتژي تنوع محصول و توسعه بازار در پيش گرفته و ضمن اولويت دادن به     تامين موتورهاي مورد نياز شركت تراكتورسازي ايران ( بعنوان بزرگترين مشتري ) با جديت برنامه ايجاد تنوع در محصولات توليدي و افزايش منابع درآمد شركت از طريق توليد و عرضه انواع محصولات با      كاربردهاي متنوع كشاورزي، پمپ ، ژنراتور و قطعات وابسته براي بازارهاي داخلي و خارجي را پيگيري نموده است .
  در شرايط موجود عليرغم آنكه شركت تراكتورسازي ايران همچنان بزرگترين مشتري شركت محسوب مي شود، ليكن اجراي موفقيت آميز استراتژي توسعه محصول و بازار موجب شده است تا هر          ساله تعداد و كاربرد محصولات توليدي افزايش يافته و شركت توانسته است در بخشهاي جديد بازار از جمله بخش خودروهاي ديزلي و موتورهاي صنعتي حضور فعال داشته باشد. درحال حاضر اين     شركت بيش از 50 نوع موتوركاربردي , در قدرتهاي متنوع 35 تا 150 اسب بخار را توليد و عرضه مينمايد . 
  شركت موتورسازان در سال 1375 موفق گرديد بعنوان اولين توليد كننده نيروي محركه كشور ، گواهينامه استاندارد بین المللي مديريت كيفيت ايزو 9002 از دو موسسه معتبر بين الملليDNV و SGS   دريافت نمايد و طي سال 1380 موفق به كسب گواهينامه استاندارد زيست محيطي ايزو 14000 گرديد. در تداوم برنامه هاي اصلاح و توسعه سيستم   هاي مديريتي , طي سال 1381 گواهينامه     استاندارد بين المللي مديريت ايمني و بهداشت شغلي(OHSAS 18001   ) را نيز دريافت نمود. همچنين در اوايل سال 1384 شركت توانست گواهينامه استاندارد  ISO\TS16949 را نيز دريافت         نمايد. در سال 1388 موفق به اخذ استاندارد ايزو 10002 دريافت و رسيدگي به شكايت مشتريان از موسسه توف نورد آلمان گرديد و از چند سال گذشته هم اكنون همه استانداردهاي ياد شده در    شركت حفظ و الزامات آنها جاري و نهادينه شده است.