۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

تماس با ما

آدرس کارخانه : تبریز -جاده سردرود / مجتمع کارخانجات تراکتورسازی ایران / شرکت موتورسازان / صندوق پستی : 337 - 51845 / تلفن : 34248000 - 041 / فکس : 34245945 - 041
پست الکترونیکی : mail @ motorsazan.ir
 

دفتر تهران : کیلومتر 9/5 جاده مخصوص کرج / روبروی شهاب خودرو / تلفن : 44539200 - 021 / فکس : 44539204 - 021
پست الکترونیکی : office @ motorsazan.ir

واحد سهام :
تلفن : 34249699 - 041
پست الکترونيکي : saham @ motorsazan.ir

واحد فروش :
تلفن : 34245976 - 041
پست الکترونيکي : sales @ motorsazan.ir
سامانه پيامكي : 3000220404

رسيدگي به شكايات مشتريان :
تلفن   :  34255860 - 041
فاكس :  34252664 - 041
داخلي :  4203    
پست الكترونيكی  :   complain @ motorsazan.ir