۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱
تاریخ : يکشنبه 22 مرداد 1402
کد 41

شرکت موتورسازان ؛ ناشر برتر بازار سرمایه

در دومین همایش ناشران برتر بازار سرمایه، شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران به عنوان ناشر برتر مورد تجلیل قرار گرفت.
در دومین همایش ناشران برتر بازار سرمایه ، شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران به عنوان ناشر برتر مورد تجلیل قرار گرفت.
برنامه تجلیل از ناشران برتر بازار سرمایه در روز یکشنبه 22 مرداد در سازمان بورس برگزار شد و شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران به عنوان ششمین ناشر برتر مورد تجلیل قرار گرفت. در این همایش از 10 ناشر برتر سال 1401 تقدیر شد.